F4290 Biofyzikální praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–11:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předměr se zabývá studiem základních biofyzikálních principů a zákonů v rámci aplikace na terapeutické a diagnostické lékařské metody.
Výstupy z učení
Hlavním cílem tohoto kurzu je umožnit studentům
- popsat a vysvětlit základní biofyzikální principy a zákony
- posoudit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání
- porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů; charakterizovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi.
Osnova
 • Praktická cvičení.
 • 1. Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních.
 • 2. Měření viskozity kapalin. Měření povrchového napětí kapalin.
 • 3. Optické metody.
 • 4. Audiometrie. Měření krevního tlaku. Ergometr.
 • 5. Měření povrchové kožní teploty termistorem. Měření teploty termočlánkem. Měření parametrů prostředí (hluk).
 • 6. Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem. Měření absorbce ionizujícího záření.
 • 7. Měření napětí a frekvence el. signálů osciloskopem. Měření kožního odporu.
 • 8. Analýza akustických prvků lidského hlasu. Měření impedance tkáně.
 • 9. Elektromagnetické vlnění a jeho vnímání. Refrigerace. Katatermometr. Měření osvětlení, Luxmetr.
 • 10. Kontaktní a bezkontaktní termografie. Termokamera, termovize. Současné fyzikální metody v rehabilitační praxi.
 • 11. Vyšetřovací metody. Elektrodiagnostické metody. Individuální měření EKG. Elektrické dráždění. Účinky stejnosměrných a střídavých proudů.
 • 12. Vyšetření oka.
 • 13. Zobrazovací metody. Ultrazvuk - diagnostika a terapie.
 • 14. „Dopplerovské“ metody měření rychlosti. RTG, Tomografie. NMR.
Literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. viii, 381. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Průběžně jsou ústním zkoušením ověřovány znalostí principů používaných metod. Studenti povinně zpracovávají ke každé úloze komplexní protokol.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/F4290