EN

PřF:F5090 Elektronika (2a) - Informace o předmětu

F5090 Elektronika (2a)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zemánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 8:00–10:50 Fs1,01017
Předpoklady
F2050 Elektřina a magnetismus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu se studenti seznámí s nejdůležitějšími aktivními a pasivními prvky elektronických obvodů, s principem jejich činnosti a jejich charakteristikami. Jednoduché obvody, ve kterých jsou pak tyto prvky využity, jsou částmi různých elektronických zařízení, jako jsou napájecí zdroje, zesilovače, oscilátory apod. Znalost činnosti těchto obvodů by měla přispět k pochopení činnosti složitějších přístrojů a k jejich lepšímu využívání.
Osnova
  • 1.Elektronické prvky, pasivní dvojpóly, zdroje napětí a proudu. 2.Přechod P-N, polovodičové diody, typy diod. 3.Dvojbran, spojování dvojbranů, přenosové vlastnosti. 4.Tranzistory, FET i bipolární tranzistor, náhradní zapojení, mezní podmínky, nastavení pracovního bodu. 5.Tranzistor jako zesilovač. Stupeň SB,SE a SC. Zpětná vazba. Diferenční zesilovač. 6.Operační zesilovač, základní zapojení, komparátor, integrátor, převodníky funkcí. 7.Usměrňovače a stabilizátory. Spínané zdroje. 8. Oscilátory RC, LC, krystalové oscilátory. 9. Spínací obvody, Schmittův obvod, multivibrátory.
Literatura
  • ONDRÁČEK, Zdeněk. Elektronika pro fyziky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 95 s. ISBN 8021017414. info
Výukové metody
Klasická přednáška a cvičení.
Metody hodnocení
Zkouška písemná a ústní. V případě kombinovaného studia je podmínkou absolvování cvičení vypracování písemného referátu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/F5090