F5151 Fyzikální praktikum 4

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Mrkvičková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta (50,00 %), Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta (50,00 %)
Rozvrh
Út 15:00–17:50 Fp3,01001
Předpoklady
F3240 Fyzikální praktikum 2 || F4210 Fyzikální praktikum 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se samostatné tvůrčí experimentální práci včetně plánování a kvantitativního vyhodnocení experimentu.
Výstupy z učení
Student během výuky získá zkušenosti se samostatnou experimentální prací (plánování a návrh experimentu, měření, vyhodnocení dat, diskuze výsledků) a příslušné znalosti v tématech zvolených úloh.
Osnova
 • Seznam úloh:
 • Koherenční délka
 • Planckův vyzařovací zákon, měření teploty
 • Fotoelektrický jev, určení Planckovy konstanty
 • Koaxiální vedení
 • Měření fluorescence a stopování vodního toku
 • Chaotický systém
 • Pád plochých objektů vzduchem a jejich rotace
 • Vakuová fyzika: kalibrace tepelného manometru, odpařování do vakua
 • Saffman-Taylorova nestabilita v kvazi-2D Hele-Shaw komoře
 • (Užití adaptivní optiky pro optimalizaci zobrazení)
 • (Prostorové rozložení světla v blízkosti ohniska čočky)
 • Luminiscence kvantových teček
 • (Vlnově částicová povaha světla)
 • Spektrum rtg zdroje. Comptonův jev
 • Magnetizační křivka
Literatura
Výukové metody
laboratorní cvičení ve dvojicích, samostatný přístup studentů (volba úloh a jejich realizace)
Metody hodnocení
V průběhu semestru každý student zpracuje tři úlohy (vždy 3+1 týden) dle vlastního výběru (s ohledem na kapacitní omezení). Zápočet je udělen za úspěšné doložení provedených měření formou komentovaných zápisů o průběhu měření.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.