F6330 Vybraná témata aplikované biofyziky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karel Kubíček, PhD. (cvičící)
RNDr. Olga Nováková, CSc (cvičící), Mgr. Karel Kubíček, PhD. (zástupce)
Garance
Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Kubíček, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář seznamuje studenty s aktuálními problémy v oblasti biofyziky prostřednictvím přednášek od odborníků jak z České republiky, tak ze zahraničí. Studenti budou do přípravy semináře aktivně zapojeni prezentací, ve které představí ostatním studentům vědecký článek (přidělený vedoucím semináře, příp. vlastního výběru) k dané problematice.
Výstupy z učení
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům
- prostřednictvím přednášek odborníků národních i mezinárodních popsat aktuální otázky biofyziky
- naučit se formulovat výtah podstatných informací z vědeckého textu protřednictvím aktivní prezentace na téma zadaného vědeckého článku
Osnova
 • 1] Úvodní informace, rozdělení referátů na vybrané semináře
 • 2] Elektrochemická analýza v biofyzice
 • 3] Vibrační spektroskopie
 • 4] Molecular crowding neboli „tlačenkový efekt“ v biologii
 • 5] Radiační biofyzika na systémové úrovni- aplikace
 • 6] Fluorescenční spektroskopie proteinů
 • 7] NMR
 • 8] Absorpční spektrofotometrie a cirkulární dichroismus
 • 9] Molekulární modelizace
 • 10] Svět RNA
 • 11] Biologické membrány a jejich funkce
 • 12] Buněčná poškození, příčiny a důsledky
 • 13] AFM
 • 14] Volné téma
Literatura
 • Studenti si články vybírají vždy v úvodním semináři.

  The scientific articles are chosen by the students during the intrudictory seminar.

Výukové metody
seminář s aktivní účastí studentů
Metody hodnocení
Studenti jsou povinni zúčastnit se alespoň 75% seminářů a vystoupit na jednom semináři s vlastní prezentací, kde budou referovat o vybraném vědeckém článku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F6330