F7100 Diagnostické metody 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Synek, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–10:50 Fs2,04003
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti v předmětu získají informace o základních metodách diagnostiky plazmatu (optická emisní spektrometrie, sondová měření, hmotnostní spektrometrie, mikrovlnná diagnostika, elektronová paramagnetická rezonance). Důraz je kladen na diagnostiku plazmatu, ale jsou obsaženy také informace o diagnostice jiných látek a jevů (OES, hmotnostní spektrometrie, EPR).
Osnova
  • optická emisní spektroskopie
  • elektrické sondy v plazmatu (hl. Langmuirova sonda)
  • hmotnostní spektrometrie
  • mikrovlnná diagnostika
  • titrace v plazmatu
Literatura
    doporučená literatura
  • THORNE, Anne P., Ulf LITZÉN a Sveneric JOHANSSON. Spectrophysics : principles and applications. Berlin: Springer-Verlag, 1999. xiv, 433. ISBN 3540651179. info
Výukové metody
Přednášky doplněné cvičením
Metody hodnocení
písemná práce
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Způsob ukončení je dán individuálním studijním plánem
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.