F7271 Metody zpracování astrofyzikálních dat

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/1. 4 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (přednášející)
Mgr. Miroslav Jagelka (cvičící)
Mgr. Klára Šejnová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 15:00–16:50 Fs1,01017, St 14:00–14:50 Fcom,01034
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základě nabytých znalostí zpracovat astrofyzikální data a odvodit z nich požadované výsledky včetně jejich nejistot.
Osnova
  • Popisná statistika a její nástroje, normální rozdělení a odchylky od něj. Regresní analýza - regresní modely, metoda maximální věrohodnosti,metoda nejmenších čtverců, lineární a nelineární regrese, ortogonalizace regresních modelů, robustní regrese, bootstrap. Korelační analýza, metoda hlavních komponent (PCA) a její aplikace. Analýza časových řad - periodické a aperiodické děje.
Literatura
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška, cvičení - praktické úlohy.
Metody hodnocení
Dle Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity, čl. 9, ods. 2 je účast na cvičeních povinná. Ústní zkouška a semestrální úloha. Přednáška je nepovinná, cvičení je povinné. Semestrální úloha je povinnou podmínkou ke zkoušce, známka se stanoví na základě ústní zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.