F7360 Charakterizace povrchů a tenkých vrstev

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:50 Fs2,04003
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška podává přehled o fyzikálních metodách charakterizace povrchů a tenkých vrstev. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy pevných látek; porozumět a vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy vazeb v pevných látkách; porozumět procesům na površích; porozumět a vysvětlit procesy adsorpce a chemisorpce; porozumět interakcím různých typů záření (včetně elektronových a iontových svazků) s materiály; kvalifikovaně se rozhodnout jaké metody charakterizace a v jakém sledu použít.
Osnova
  • 1. Vazby v pevných látkách (iontová, kovalentní, van der Waalsova, kovová) 2. Typy materiálů (krystalická struktura, keramiky, skla, kovy, polymery, kompozity)
  • 3. Fyzika povrchů (povrchové napětí, elektronika povrchů, výstupní práce, povrchové stavy, termoemise, adsorpce, chemisorpce, metody získávání čistých povrchů)
  • 4. Interakce záření s materiály (jevy způsobené interakcí s fotony, elektrony, ionty)
  • 5. Elektronová spektroskopie (zdroje elektronů, analyzátory energie elektronů, ultrafialová elektronová spektroskopie, rentgenovská fotoelektronová spektroskopie, Augerovská spektrokopie, spektroskopie ztrát energie)
  • 6. Iontové metody analýzy povrchů (zdroje iontů, hmotnostní analyzátory, spektroskopie Rutherfordova zpětného rozptylu, detekce dopředného elastického vyrážení, spektrokopická analýza nukleárních reakcí)
Literatura
  • FLEWITT, P. E. J. a R. K. WILD. Physical methods for materials characterisation. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1994. xvi, 517. ISBN 0750303204. info
Výukové metody
Kurz je veden formou přednášky, která vysvětluje všechna témata sylabu přednášky. Na konci semestru studují studenti za domácí úlohu vědecké články v angličtině, které se zabývají charakterizací tenkých vrstev a povrchů, a krátce je ústně prezentují.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Získání kreditů je podmíněno:
- prostudováním vybraného odborného článku v angličtině,
- ústním referátem, během kterého student článek okomentuje a diskutuje z hlediska použitých analytických metod a jejich výsledků.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, podzim 2000, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2020.