F7500 Praktikum pokročilých metod 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Franta, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Tomáš Homola, PhD. (cvičící)
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Monika Stupavská, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět dává studentům přístup k moderním přístrojům a k pokročilým experimentálním metodám zaměřeným především na analýzu povrchů. Student dostane vzorky s nadeponovanými neznámými tenkými vrstvami a pomocí různých analytických metod stanoví jejich složení a vlastnosti.
Osnova
  • rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS)
  • rastrovací elektronová mikroskopie (SEM)
  • měření mikro a nanotvrdosti
  • měření dynamického kontaktního úhlu
  • pokročilé metody v elipsometrii
  • mikroskopie atomových sil (AFM)
Výukové metody
Úvodní přednáška o metodě a praktikum
Metody hodnocení
Hodnocení vypracovaného protokolu, který shrne práci provedenou na zadaném vzorku a zjištěné výsledky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/F7500