F7514 Exoplanets

Faculty of Science
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Marek Skarka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
Department of Theoretical Physics and Astrophysics - Physics Section - Faculty of Science
Supplier department: Department of Theoretical Physics and Astrophysics - Physics Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
Doporučují se znalosti na úrovni základního kurzu fyziky a astrofyziky.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět si klade za cíl poskytnout základní přehled o planetách mimo Sluneční soustavu, seznámit posluchače s metodami a prostředky k jejich detekci a výzkumu.
Learning outcomes (in Czech)
Student získá povědomí o exoplanetách, jejich vzniku, vývoji, fyzikálních charakteristikách planet a jejich atmosfér. Bude znát principy metod detekce exoplanet a běžně dostupné nástroje k analýze dat.
Syllabus (in Czech)
  • Historie a současný stav výzkumu exoplanet, definice a taxonomie exoplanet, metody detekce exoplanet (přímé zobrazení, astrometrie, měření radiálních rychlostí, tranzity, mikročočkování, variace času), přístroje a projekty pro výzkum exoplanet, vznik planetárních soustav, vnitřní stavba exoplanet a jejich atmosfér, Sluneční soustava, astrobiologie a hledání života ve vesmíru.
Literature
  • PERRYMAN, M. A. C. The exoplanet handbook. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. xx, 952. ISBN 9781108419772. info
  • BOZZA, Valerio, Luigi MANCINI and Alessandro SOZZETTI. Methods of Detecting Exoplanets. 2016. ISBN 978-3-319-27456-0. doi:10.1007/978-3-319-27458-4. info
  • WRIGHT, Jason T. and B. Scott GAUDI. Exoplanet Detection Methods. 2013. ISBN 978-94-007-5605-2. doi:10.1007/978-94-007-5606-9_10. info
Teaching methods (in Czech)
Klasické přednášky, demonstrace nástrojů pro analýzu dat.
Assessment methods (in Czech)
Ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2020/F7514