F8270 Radiační biofyzika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Martin Falk, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F6342 Základy lékařské biofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům
- popsat a vysvětlit charakteristiky a zdroje různých typů radiace
- aplikovat na základě teoretických modelů tyto znalosti na vysvětlení interakce radiace s hmotou včetně vysvětlení biologických efektů radiace
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu by studenti měli být schopni
- popsat a vysvětlit charakteristiky a zdroje různých typů radiace
- aplikovat na základě teoretických modelů tyto znalosti na vysvětlení interakce radiace s hmotou včetně vysvětlení biologických efektů radiace
Osnova
  • Radiace
  • Charakteristiky radiací
  • Zdroje radiací
  • Interakce radiace s hmotou
  • Mikrodosimetrie
  • Biologické efekty radiace
  • Teoretické modely
Literatura
  • TURNER, J. E. Atoms, radiation, and radiation protection. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1995. xviii, 555. ISBN 0471595810. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F8270