F8542 Experimentální metody a speciální praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/4/0. 8 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Vilma Buršíková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Franta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Peter Klein, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Slavíček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 Fs1,01017, Út 13:00–16:50 Kontaktujte učitele
Předpoklady
Je doporučeno absolvování předmětu F7100 Diagnostické metody 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí pokročilých experimentálních technik. Většina úkolů je měřena na špičkových zařízeních používaných ve výzkumu. To přináší zvýšené nároky na studenta ale poskytuje i lepší orientaci v dnes používaných metodách.
Výstupy z učení
Student získá zkušenosti s řadou experimentálních technik a se zpracováním experimentálních dat.
Osnova
  • optická emisní spektroskopie, aktinometrie
  • Langmuirova sonda
  • hmotnostní spektrometrie
  • elektronová paramagnetická rezonance
  • diagnostika plazmatu pomocí mikrovlnného záření
  • optické metody charakterizace materiálů
  • charakterizace mechanických vlastností tenkých vrstev
  • měření kontaktních úhlů
  • depozice tenkých vrstev magnetronovým naprašováním
Literatura
  • HUTCHINSON, I. H. Principles of plasma diagnostics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xvii, 440. ISBN 0521803896. info
Výukové metody
Praktická měření doprovázená úvodními přednáškami.
Metody hodnocení
laboratorní cvičení jsou ukončena protokolem, předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.