F8572 Experimentální metody a speciální praktikum B 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/4/0. 8 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (přednášející)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Rozvrh
St 8:00–9:50 Kontaktujte učitele, Čt 8:00–11:50 Fpk,04013
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí laboratorní úlohy využívající pokročilých experimentálních metod fyziky pevných látek. Úlohy jsou zaměřeny převážně na polovodiče.
V průběhu kurzu se studenti seznámí s teoretickými základy vybraných experimentálních metod, provedou měření v laboratořích a analyzují a fyzikálně interpretují získaná experimentální data.

Hlavním cílem předmětu je v rámci individuálně prováděných laboratorních úloh umožnit studentům
- popsat a vysvětlit teoretické základy vybraných experimentálních metod
- aplikovat tyto pokročilé experimentální metody ve fyzice pevných látek
- zpracovat naměřená data a fyzikálně analyzovat získané výsledky.
Osnova
 • Voltampérové charakteristiky p-n přechodů 1
 • Driftová pohyblivost nositelů proudu
 • Elektrická vodivost, Hallův koeficient a magnetovodivost polovodiče
 • Rekombinace nadbytečných nositelů proudu v polovodičích, doba života nositelů
 • Teplotní závislost pohyblivosti
 • Termoelektrické napětí v polovodiči
 • Infračervené vibrace v SiO2
 • Voltampérové charakteristiky p-n přechodů 2
 • Stanovení indexu lomu a tloušťky tenké vrstvy z reflexního spektra
 • Ramanovská spektra GaAs
 • Technologie přípravy rezistoru a kondenzátoru na křemíkové desce
 • Analýza difrakčního záznamu na polykrystalickém vzorku
Literatura
 • HLÁVKA, Jan a Luděk BOČÁNEK. Praktikum z fyziky pevných látek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 103 s. ISBN 8021001127. info
Výukové metody
praktikum
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je předložení jedenácti otestovaných protokolů. Protokoly lze testovat po domluvě s příslušným učitelem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.