F9331 Repetitorium fyziky 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (přednášející)
RNDr. Pavel Konečný, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (přednášející)
prof. Rikard von Unge, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 Fs2,04003
Předpoklady
Znalost obecné a teoretické fyziky na úrovni první skupiny okruhů k bakalářské zkoušce bakalářského studijního programu Fyzika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška je koncipována jako závěrečné shrnutí kurzu obecné a teoretické fyziky. Jejím cílem je poskytnout jak celkový přehled, tak dostatečný nadhled, založený na vědomí integrujících fyzikálních idejí, znalosti obecných přístupů a porozumění širším souvislostem. Výklad se opírá o znalost dílčích fyzikálních disciplin, aniž by znovu opakoval detaily. Jeho součástí je i rozbor problematiky zkušebních okruhů státní závěrečné zkoušky z fyziky.
Na konci tohoto kurzu by měl student porozumět integrujícím fyzikálním idejím, obecným přístupům a širším souvislostem a být schopen je vysvětlit.
Osnova
 • 1. Fyzikální model reality a jeho adekvátnost.
 • 2. Vývoj fyziky a jejích základních pojmů, prostor a čas v klasické a relativistické fyzice, vzdálenosti a struktury, interakce.
 • 3. Pohybové rovnice a zákony zachování v mechanice částic, v mechanice kontinua a v relativistické a kvantové fyzice.
 • 4. Popis fyzikálních jevů v různých vztažných soustavách.
 • 5. Termodynamická a statistická metoda.
 • 6. Význam experimentu při konstrukci a ověřování fyzikálních teorií.
 • 7. Fyzikální měření, přesnost a správnost měření, měřicí metody, zpracování výsledků měření, soustavy jednotek.
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 1 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1980. 451 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. Zv. 2 : The Feynman lectures on physics (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. 493 s. info
 • FEYNMAN, Richard P., Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky 3. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1988. 572 s. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1989. 452 s. ISBN 80-05-00029-4. info
 • FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanove prednášky z fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990. 542 s. ISBN 80-05-00518-0. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 1, Mechanics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. xvi, 435 s. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 2, Fields and waves. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1970. xviii, s. info
 • ALONSO, Marcelo a Edward J. FINN. Fundamental university physics. Volume 3, Quantum and statistical physics. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1969. ix, 598 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zápočet - písemné zpracování vylosovaného tématu.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínky přihlášky k zápočtu pro studenty kombinovaného studia: Absolvování dvou konzultací během semestru, v rámci nichž bude stručně probrán obsah discipliny, okomentováno její zpracování v doporučené studijní literatuře a zadány požadavky pro samostatnou práci (pokud student neabsolvuje předmět prezenčně spolu s posluchači denního studia).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.