FA462 Diplomový seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář dává studentovi příležitost vystoupit před spolužáky s uceleným výkladem na téma své diplomové práce a obstát v diskuzi. Povinností je připravit téma s pomocí počitače a dataprojektoru. Součástí předmětu jsou návštěvy jednotlivých laboratoří, kde se studenti seznámí s náročnou fyzikální technikou využívanou fyzikálními i nefyzikálními pracovišti.

Cílem semináře je formou vystoupení před spolužáky naučit studenty
- formulovat cíle své aktuální vědecké práce
- charakterizovat techniky a znalosti potřebné k jejich dosažení
- demonstrovat přístup, zvolený k jejich dosažení
Výstupy z učení
Studenti se naučí připravit prezentaci o obsahu a výsledcích své diplomové práce, přednést ji svým spolužákům a vyučujícím a obhájit její závěry v následné diskusi.
Osnova
  • Referáty o diplomových pracech. Exkurze na experimentální pracoviště.
  • Témata referátů jsou stejná jako témata diplomových prací.
  • Experimentální zařízení:
  • nukleární magnetická rezonance, kapalinová a plynová chromatografie, experimentální zařízení biofyzikálních laboratoří, speciální spektroskopie, pokročilé optické laboratoře.
Literatura
  • Literatura je totožná s uvedenou v diplomové práci.
  • The literature is for each student same as in her/his diploma thesis.
  • HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Edited by Petr Dub, Translated by Jana Musilová - Jan Obdržálek. Vyd. 1. V Brně: Vysoké učení technické, 2000. xvi, 328. ISBN 8071962147. info
Výukové metody
Vystoupení každého studenta. Návštěva vědeckého pracoviště, úvod odborníka v dané oblasti.
Metody hodnocení
Vystoupení každého studenta, společná diskuze ke každému příspěvku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/FA462