FC080 Přednášky zahraničních profesorů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu, profesoři, světově známí odborníci v nákterém oboru fyziky ce plazmatu, prezentují vždy sérii přednášek na vybraná, fyzikálně zajímavé témata. Přednášky jsou prezentovány v anglickém jazyku.
Osnova
  • V rámci předmětu, profesoři, světově známí odborníci v nákterém oboru fyziky ce plazmatu, prezentují vždy sérii přednášek na vybraná, fyzikálně zajímavé témata. Přednášky jsou prezentovány v anglickém jazyku.
Literatura
  • ROTH, Reece J. Industrial plasma engineering. Volume 2, Applications to nonthermal plasma processing. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2001. xi, 645 s. ISBN 0-7503-0544-4. info
  • ROTH, Reece J. Industrial plasma engineering. Volume 1, Principles. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1995. xiii, 538. ISBN 0-7503-0317-4. info
  • LIEBERMAN, M. A. a Allan J. LICHTENBERG. Principles of plasma discharges and materials processing. New York: John Wiley & Sons, 1994. xxvi, 572. ISBN 0471005770. info
Metody hodnocení
Účast je povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Způsob ukončení je dán individuálním studijním plánem
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011.