FC510 Special topics in nanotechnology science

Přírodovědecká fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Matej Fekete, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Barbora Holubová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Matej Fekete, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matej Fekete, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky a technologií plazmatu – Fyzikální sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní kurzy z kvantové mechaniky, fyziky pevné fáze, termodynamiky, statistické fyziky a diagnostiky povrchů.

- Předmět bude otevřen pouze pokud se do něj přihlásí 2 a více studentů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
"Učte se od těch nejlepších". Obsah předmětu tvoří série přednášek k ústředním tématům současných nanověd. Pro zajištění co nejaktuálnějších informací jsou přednášky prezentovány uznávanými výzkumnými pracovníky zabývajícími se přímo danou problematikou. Odborníci z Masarykovy univerzity, České akademie věd, ČVUT v Praze, Technické univerzity v Liberci a Vysokého učení technické v Brně představí studentům klíčové myšlenky, koncepty a nástroje z jejich každodenní výzkumné práce. Cílem předmětu je poskytnout studentům širší perspektivu a znalosti pro budoucí uplatnění poznatků fyziky plazmatu a plazmové chemie získaných v rámci jejich doktorandského studia.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen shrnout základní teze, výzkumnou agendu a aplikační potenciál v oblasti:
- plazmoniky;
- výzkumu nanodiamantových systémů;
- biomimetiky a biomedicíny;
- elektrochemie;
- chemických metod přípravy a funkcializace nanomateriálů.
Osnova
 • 1. Základy plazmoniky
 • 2. Aplikace plazmoniky
 • 3. Zobrazování v plazmonice
 • 4. CVD nanodiamantových vrstev
 • 5. Aplikace nanodiamantových systémů
 • 6. DNA origami
 • 7. Nanotechnologie v biomedicíně
 • 8. Elektrochemie - základy teorie
 • 9. Elektrochemie v nanotechnologiích
 • 10. Současné trendy v elektrochemii
 • 11. Příprava a funkcionalizace nanomateriálů
 • 12. Příprava tenkých vrstev metodou sol-gel
Literatura
 • LINDSAY, S. M. Introduction to nanoscience. 1st pub. New York: Oxford University Press, 2010, xii, 457. ISBN 9780199544219. info
 • MAIER, Stefan A. Plasmonics : fundamentals and applications. New York, N.Y.: Springer, 2007, xxiv, 223. ISBN 9780387331508. info
 • BRETT, Christopher M. A. a Ana Maria Oliviera BRETT. Electroanalysis. Oxford: Oxford University Press, 1998, 88 s. ISBN 0198548168. info
Výukové metody
Přednášky profesionály v oboru.
Metody hodnocení
závěrečná písemná zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.