FD020 Praktikum z moderních zobrazovacích metod

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
Rozvrh
Út 14:00–16:50 Kontaktujte učitele
Předpoklady
FD010 Princ. mod. opt. zobr. met
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Praktikum seznámí studenty s moderními zobrazovacími metodami: především optická, ale i rentgenová mikroskopie a mikroskopie atomové síly. Laboratorní práce v blokové výuce poslouží zájemcům se s těmito metodami podrobněji seznámit a lépe si je osvojit.
Osnova
  • 1. Dvoupaprsková interference, časová a prostorová koherence světla 2. Interferenční kontrast u mikroskopu Zeiss-Epival 3. Lineární polarizace světla, polarizační mikroskop 4. Interference řádného a mimořádného paprsku, kontrast na dvojlomných preparátech 5. Mikroskop, funkce polní čočky 6. Metoda světlého a temného pole u optického mikroskopu 7. Digitální záznam obrazu 8. Mikroskop atomové síly (AFM) 9. Rentgenové zobrazovací metody 10. Mikroskopie v technologických čistých prostorách
Literatura
  • 2. Kuběna, J., Synek, S.: Počítačová skanovací laserová optika. Studijní texty pro obor optometrie. Na internetu: www.physics.muni.cz/~kubena
  • 1. Kuběna, J.: Aplikovaná optika. Optická schémata pro nefyzikální obory. Na internetu: www.physics.muni.cz/~kubena,
Metody hodnocení
Laboratorní práce
Informace učitele
Laboratorní práce, určeno pro studenty fyzikálních i nefyzikálních oborů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.