G3061 Historická a stratigrafická geologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(((! G3060 Historická geologie I &&! G3061k Historická geologie )&&(! G4060 Historická geologie II &&! G4061k Pokročilá historická geologie ))&&(! G5900 Historická geologie ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje informace o základních geologických principech a zákonitostech. Budou vysvětleny hlavní evoluční momenty a paleogeografické a paleoklimatické změny v prekambriu, paleozoiku mesozoiku a kenozoiku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout možné příčiny klimatických a paleogeografických změn a hromadných vymírání;
- shrnout hlavní etapy vývoje globálních ekosystémů;
- popsat vývoj klimatu během fanerozoika;
- popsat paleogeografický vývoj Země;
Osnova
 • Základní geologické principy a zákonitosti, stratigrafické jednotky, základní typy sedimentačních prostředí.
 • Prekambrium - základní členění, vývoj zemské kůry, vznik a vývoj života, regionální rozšíření prekambrických hornin, orogeny.
 • Spodní paleozoikum - základní členění, paleogeografický vývoj, vývoj života, regionální rozšíření spodnopaleozoických hornin, orogeny.
 • Svrchní paleozoikum - základní členění, paleogeografický vývoj, vývoj života, regionální rozšíření svrchnonopaleozoických hornin, orogeny.
 • Mesozoikum - základní členění a charakteristika, paleogeografický a paleobiogeografický vývoj, orogenetické procesy, vývoj života, regionální výskyty
 • Kenozoikum - základní členění a charakteristika, paleogeografický a paleobiogeografický vývoj, orogenetické procesy, vývoj života, regionální výskyty
Literatura
  povinná literatura
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. info
 • KALVODA, J., R. BRZOBOHATÝ a O. BÁBEK. Historická geologie. In Historická geologie. Olomouc. Olomouc: UP Olomouc, 1998. s. 1-50. 1. vydání. ISBN 80-7067-806-2. info
  neurčeno
 • ROGERS, John James William. A history of the earth. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. xiii, 312. ISBN 0-521-39782-0. info
Výukové metody
Teoretické studium, přednášky
Metody hodnocení
Písemnný test.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět nahrazuje nejen starý předmět G3060, ale i předmět G5900.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G3061

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 01:57, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému