G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/3. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Proisl (cvičící)
Mgr. Kristina Kolářová (cvičící)
Mgr. Lukáš Mareček (cvičící)
Mgr. Ludmila Daňková (cvičící)
Mgr. Jan Juráček (pomocník)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Konstantin Dudinskiy (pomocník)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–12:50 G1,01004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G3081/01: Út 14:00–16:50 Bp1,01007
G3081/02: Út 14:00–16:50 Gp,02006
Předpoklady
! G3080 Metody geologického výzkumu I && ! G3081k Metody praktické geologie && ! NOW ( G3081k Metody praktické geologie ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Znalost tvarů základních geologických těles, znalost základních geologických pojmů (diskordance, pokles, přesmyk ...)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět shrnuje hlavní způsoby terénní práce geologa včetně přípravy do terénu. V terénních metodách je hlavní důraz kladen na geologickou dokumentaci, měření kompasem a geologické mapování. Po absolvování je posluchač schopen pracovat s geologickým kompasem, číst geologickou mapu a sestavovat geologický řez. Je teoreticky připraven pro kurz geologického mapování v terénu.
Osnova
 • Užívané projekce, listoklady, topografické mapy, konstrukce topografického profilu.
 • Geologický kompas a vyhodnocování dat orientace.
 • Geologická mapa, značky a barvy na geologických mapách, druhy geologických map.
 • Průběh geologického mapování, vybavení pro geologické mapování.
 • Interpretace geologických map, pravidlo V, metoda tří bodů, profily.
 • Geologická bibliografie.
 • Některé speciální metody.
Literatura
  povinná literatura
 • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
 • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7. info
  doporučená literatura
 • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
 • RAJLICH, Petr. Analýza orientovaných dat v geologii. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1980. 178 s., ii. info
 • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava a dominantní praktická cvičení
Metody hodnocení
Elektronická zkouška (test) a praktická zkouška měření kompasem, nutno odevzdat všechny úlohy ze cvičení.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2010/G3081k/index.qwarp
Předmět je podmínkou pro zápis G4221 Kurz geologického mapování
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.