G4101k Strukturní geologie a geotektonika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Klára Dudinská (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8. 3. 9:00–10:00 G1,01004, 9:00–10:00 Gs,-1011, Pá 5. 4. 10:00–16:00 Gs,-1011, 10:00–16:00 Gp,02006, Pá 10. 5. 9:00–10:00 Gp,02006
Předpoklady
! G4100 Strukturní geologie
Vhodné je absolvování předmětu Všeobecná geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače se základy tektonické terminologie a hlavními poznatky oboru strukturní geologie. Pro ukončení předmětu je nutné zvládnutí obsahu strukturně-geologických pojmů a jejich vzájemných souvislostí. Zvláštní důraz je kladen na deformační struktury.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni: popsat základní geologické struktury, pochopit základní strukturní procesy.
Osnova
 • Struktura a deformace.
 • Síla, napětí, napjatost, hlavní napětí, Mohrův diagram.
 • Deformace v jednom směru.
 • Deformace v ploše, elipsa deformace, měření velikosti deformace.
 • Deformace v prostoru, elipsoid deformace.
 • Kinematika, čistý a jednoduchý střih, kinematické indikátory, střižné zóny.
 • Deformační mechanismy, plastická deformace, rekrystalizace, rupturní deformace.
 • Sedimentární struktury, sedimentologické indikátory.
 • Magmatické struktury.
 • Popis a klasifikace vrás, mechanismy vrásnění, převrásněné vrásy.
 • Zlomy, pukliny a kliváž. Poklesy, přesmyky a horizontální posuny. Příkrovy.
Literatura
  povinná literatura
 • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 437 s. ISBN 8020001344. info
  doporučená literatura
 • MARKO, František a Stanislav JACKO. Štruktúrna geológia. 1. vyd. Košice: Harlequin, 1999. 181 s. ISBN 80-88896-36-3. info
 • NĚMČOK, Michal, Rostislav MELICHAR, František MARKO, Ján MADARÁS a Štefan HODÁŇ. Základy štruktúrnej geológie. 1. vydání. Bratislava: Mineralia Slovaca, 1995. 170 s. ISBN 80-967018-3-5. info
  neurčeno
 • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 270 s. info
 • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 347 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
Elektronický test sestává z 50 otázek převážně s tvořenou odpovědí, k úspěšnému zvládnutí je nutné dosáhnout minimálně 35 bodů. Za chybné odpovědi se body odečítají.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G4101k