G5021 Regionální geologie ČR

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
3/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D. (cvičící), prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (zástupce)
doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. (cvičící), prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (zástupce)
Mgr. Vojtěch Šešulka, Ph.D. (cvičící), prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
Po 9:00–11:50 G1,01004, Út 10:00–10:50 Gp,02006, St 17:00–17:50 Gp,02006
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G5021/Sesulka: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Šešulka
G5021/Valova: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Frýbová
Předpoklady
! G5020 Regionální geologie ČR I && ! G5021k Regionální geologie ČR I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavními cíli kurzu jsou tyto znalosti: a)charakteristika základních geologických jednotek na území ČR;
b)vliv jednotlivých orogenezí na vývoj Českého masivu;
c)stáří, litologie, magmatický a metamorfní vývoj proterozoických a paleozoických jednotek v Českém masivu;
d)vývoj Českého masivu během svrchního karbonu a permu;
e)platformní vývoj Českého masivu od triasu do kvartéru;
f)stáří, litologie a magmatický vývoj jednotlivých jednotek Západních Karpat na území ČR;
g)práce s geologickými mapami, zejména 1:500 000;
h)typických horninových typů.
Osnova
 • 1. Hlavní geologické jednotky na území ČR, jejich vymezení;
 • 2. Český masiv, všeobecná charakteristika a jeho rozdělení do 6 regionálně-geologických oblastí;
 • 3. Moldanubická oblast;
 • 4. Kutnohorsko-svratecká oblast;
 • 5. Středočeská oblast;
 • 6. Lugická oblast;
 • 7. Moravskoslezská oblast;
 • 8. Limnický permokarbon;
 • 9.Platformní pokryv Českého masivu;
 • 10. Flyšové pásmo Západních Karpat;
 • 11. Vídeňská pánev;
 • 12. Karpatská předhlubeň.
Literatura
 • Chlupáč, I. - Vrána, S. eds. 1994: Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. - J.Czech Geol. Soc. 39/1, 127-144. Praha.
 • PŘICHYSTAL, A. Geological structure of the eastern part of the Bohemian Massif. Phanerozoic sedimentary cover. In Kováč, M. & Plašienka, D. (eds.), Geological structure of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction and neighbouring slopes of the Bohemian Massif. Bratislava: Comenius University, 2002. s. 7-11. ISBN 80-223-1700-4. info
Výukové metody
přednáška, praktická cvičení
Metody hodnocení
Nutnost absolvovat cvičení (práce s mapou, studium vzorků)zakončené dvěma písemnými testy. Závěrečná ústní zkouška kontroluje rovněž znalost geologické mapy a horninových typů. Doporučeno je absolvování terénního cvičení z geologie Českého masivu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.