G5071 Modelovací metody v petrologii a mineralogii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jakub Haifler (přednášející)
Garance
Mgr. Jakub Haifler
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Předmět je doporučen studentům, kteří již absolvovali základní kurzy Mineralogie a Petrologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s několika užitečnými, zejména výpočetními metodami, jako je termobarometrie a termodynamické modelování, využití obrazové analýzy pro odhad minerálního a chemického složení horniny, hmotová bilance při procesech v otevřených systémech, přepočet minerálního složení horniny na chemické složení atd., a především procvičit aplikaci těchto metod při řešení úloh vycházejících z reálných situací. U každé metody bude stručně zmíněn její princip, možné příklady jejího užití, a především bude každá metoda aplikována na vzorovou úlohu. Předmět je vhodný pro studenty se zájmem o různá témata z petrologie, mineralogie a geochemie minerálů a hornin, ale také např. ložiskové geologie.

Pozn.: Předmět bude vyučován ve čtyřech dvouhodinových blocích
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen jednotlivé metody využít na řešení pestré škály témat, různé chemické systémy a různé geologické procesy.
Osnova
  • obrazová analýza mikrofotografií a její využití pro stanovení percentuálního zastoupení minerálů
  • vztah mezi minerálním a celohorninovým složením (využití výsledků obrazové analýzy pro odhad celohorninového složení) – numerický přepočet
  • hmotová bilance procesů v otevřených systémech – numerické a grafické řešení
  • klasická termobarometrie – využití distribuce hlavních prvků v horninotvorných minerálech pro odhad teplot a tlaků rovnovážné minerální asociace
  • solvní živcová termometrie a dvouživcová termometrie – využití koexistujícího plagioklasu a alkalického živce pro odhad teploty (nebo ternárního živce u vysokoteplotních hornin: numerické řešení a využití modelovacího algoritmu)
  • termodynamické modelování v petrologii – konstrukce fázových diagramů – tzv. pseudosekcí a jejich využití pro termobarometrii a studia P-T vývoje
  • využití stopových prvků v minerálech pro termobarometrii
Literatura
  • SOOD, Mohan K. Modern igneous petrology. New York: John Wiley & Sons, 1981. 243 s. ISBN 047108915X. info
Výukové metody
Praktická výuka zejména pomocí tutoriálů
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem za aktivní účast. V případě krizové pandemické situace bude v podzimním semestru 2020 ukončení předmětu distanční formou.
Informace učitele
Pozn.: Ohledně termínu výuky budou studenti kontaktováni mailem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2020/2021.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/G5071