G5081 Geochemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. Po 13:00–14:50 G2,02003
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G5081/01: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Út 10:00–11:50 Gp,02006, P. Pracný
G5081/02: Po 17. 2. až Pá 15. 5. Út 12:00–13:50 Gp,02006, P. Pracný
Předpoklady
! G5080 Geochemie I
G1061 Mineralogie I G3021 Petrologie I (současně) Základy chemie v rozsahu střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pro studenty věd o Zemi přináší přednáška základní informace o chemickém složení Země a vesmíru a hlavních procesech, které se podílí na jeho změnách. Pro chemicky orientované studenty je základem pro další prohloubení zaměření ve specializovaných přednáškách magisterského studia.
Výstupy z učení
1. Studenti rozumí významu a možnostem využití geochemie při studiu Země.
2. Studenti zvládnou propojit chemické zákony a vlastnosti na mikroúrovni s projevy v makrosvětě.
3. Studenti znají principy určující chemické složení vesmíru, Země i jejích fluidních obalů a umí porovnat jak a proč se liší.
4. Studenti znají základní environmentální rizika pro přírodu i člověka vyplývající z geochemie životního prostředí.
Osnova
 • Přednáška je úvodem do jedné ze základních disciplin věd o Zemi na úrovni bakalářského studia. Význam geochemie roste zejména v poslední době, protože umožňuje kvantitativní posouzení procesů, které probíhají v jednotlivých geosférách a jejich vzájemné interakce. S rostoucím technologickým pokrokem se také prohlubuje vliv lidské činnosti na přirozené přírodní procesy. Kvantitativní přístup ke studiu těchto procesů v geochemii umožňuje odlišovat přirozené změny od změn vyvolaných člověkem.
 • 1. Studium Země chemickými metodami, dějiny poznání složení světa kolem nás
 • 2. Základní principy termodynamiky
 • 3. Kosmochemie (složení vesmíru)
 • 4. Nestabilní a radiogenní izotopy a jejich využití v geologii
 • 5. Stabilní izotopy v geochemii
 • 6. Vazby, struktury, povrchy
 • 7. Geosféra, magmatické a metamorfní procesy
 • 8. Atmosféra, cykly, klimatická změna
 • 9. Hydrosféra, hydrogeochemie
 • 10. Zvětrávání, sedimentace a diageneze, půdy
 • 11. Organická geochemie, biogeochemie
 • 12. Geochemie životního prostředí a antropogenní zatížení
Literatura
  doporučená literatura
 • FAURE, Gunter. Principles and applications of geochemistry : a comprehensive textbook for geology students. 2nd ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1991. xv, 600. ISBN 0023364505. info
 • GILL, Robin. Chemical fundamentals of geology and evinronmental geoscience. Third edition. Hoboken, NJ, USA: Wiley Blackwell, 2015. xii, 267. ISBN 9780470656655. info
 • MISRA, Kula C. Introduction to geochemistry : principles and applications. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. xiv, 438. ISBN 9781405121422. info
 • WHITE, William M. Geochemistry. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. vii, 660. ISBN 9780470656686. info
 • Geochemie [Bouška, 1980]. Edited by Vladimír Bouška. Praha: Academia, 1980. 555 s. info
  neurčeno
 • DREVER, James I. The Geochemistry of Natural Waters. : Prentice Hall, 1997. 450 s. ISBN 0-13-272790-0. info
 • KRAUSKOPF, Konrad Bates a Dennis K. BIRD. Introduction to geochemistry. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. 647 s. ISBN 0070358206. info
 • HOVORKA, Dušan a Miloš SUK. Geochemie geologických procesů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 140 s. info
Výukové metody
přednášky, praktická cvičení, průběžné úkoly
Metody hodnocení
Závěrečný test na otevřené otázky
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/G5081