G5091k Advanced Structural Geology

Faculty of Science
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/1. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Supplier department: Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Fri 27. 9. 13:00–15:00 Gp,02006, Fri 22. 11. 9:00–16:00 Gp,02006, Fri 3. 1. 9:00–10:00 Gp,02006
Prerequisites
! G5091 Advanced Structural Geology && ! NOW ( G5091 Advanced Structural Geology ) && ( G4101k Structural geology || G4101 Structural geology ) && ((!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Occupational healt and safety )&& NOW ( C7777 Handling chemicals )))
The student should be familiar with the basic terminology in structural geology. Passing the course G4101 Structural geology and geotectonics is a prerequisite for the students of the bachelor study in Geology.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 32 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Hlavním obsahem předmětu je praktické provedení a procvičení nejdůležitějších metod zpracování tektonických dat. Předmět je určen posluchačům bakalářského se zájmem o poznání základních metod tektonického výzkumu a posluchačům magisterského studia, kteří hodlají složit státní zkoušku z tektoniky. Posluchačům, kteří se chtějí odborně (bakalářská, diplomová práce) věnovat tektonice, je absolvování předmětu doporučeno již ve třetím ročníku.
Learning outcomes
Student will be able to:
- understand the concepts of advanced structural geology
- use methods for processing of tectonic data
- process and interpret tectonic data
- Understand 3D construction in geology
Syllabus
  • Force, stress on a plane, stress in a point. Fracturation. Paleostress analysis. Ductile creep. Origin of preferred orientation. Izostasy.
Literature
  • PARK, R. G. Foundations of structural geology. 3rd ed. London: Chapman & Hall, 1997. xii, 202. ISBN 0412644002. info
  • DE PAOR, Declan G. Structural geology and personal computers. 1st ed. Oxford: Pergamon, 1996. xvi, 527. ISBN 0080431100. info
  • TWISS, Robert J. and Eldridge M. MOORES. Structural geology. New York: W.H. Freeman, 1992. 532 s. ISBN 0716722526. info
Teaching methods
Lectures and practical exercises.
Assessment methods
Practical solving of a problem (written test)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2015, autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2019/G5091k