G6021 Regionální geologie Českého masivu a Západních Karpat II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
3/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Šešulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
Po 15:00–17:50 G1,01004, Út 15:00–15:50 Gp,02006, St 12:00–12:50 Gp,02006
Předpoklady
(! G6020 Regionální geologie ČR II )&&( G5020 Regionální geologie ČR I || G5021k Regionální geologie ČR I || G5021 Regionální geologie ČR I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 62 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/62, pouze zareg.: 0/62, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/62
Jiné omezení: Zkoušku možno složit až po složení zkoušky G5020
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent se seznámí s regionální geologií vnitřních, centrálních i vnějších Západních Karpat. Důraz je kladen na jednotky vyskytující se na území České republiky.
Osnova
  • 1.Základní geologické dělení Západních Karpat, vymezení dílčích jednotek. 2. Přehled geologického mapování v prostoru Západních Karpat. 3. Geofyzikální prozkoumanost (průběh Moho, gravimetrie, magnetometrie, tepelný tok). 4. Hlavní zlomové zóny, seismicita. 5.Vnitřní Z. Karpaty - meliatská jednotka, silický příkrov 6. Centrální Z. Karpaty - tatrikum, veporikum, gemerikum 7. Vnější Z. Karpaty - bradlové pásmo, flyšové pásmo, karpatská předhlubeň, vídeňská pánev. 8. Intramontánní molasové pánve. 9. Neovulkanity Západních Karpat. 10. Vývoj Z. Karpat před mezozoikem (D. Plašienka) 11. Vývoj Z. Karpat v mezozoiku (J. Michalík) 12. Vývoj Z. Karpat v terciéru (M.Kováč) 13. Vývoj Z. Karpat v kvartéru
Literatura
  • KOVÁČ, Michal. Alpínsky vývoj Západných Karpát. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 96 s. ISBN 8021007710. info
  • Geologie Moravy a Slezska. Edited by Antonín Přichystal - Věra Obstová - Miloš Suk. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1993. 168 s. ISBN 80-7028-050-6. info
  • MAHEL', Michal. Geologická stavba československých Karpát. 1, Paleoalpínske jednotky. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1986. 503 s. info
  • MIŠÍK, Milan. Geologické exkurzie po Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1976. 359 s. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2021.