G7301 Metody stratigrafie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
St 13:00–14:50 Gp,02006, St 15:00–15:50 Gp,02006
Předpoklady
! G7300 Metody stratigrafie
Předmět G3060, G4060
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/33, pouze zareg.: 0/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/33
Mateřské obory
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen zejména posluchačům magisterského programu geologie. Jeho cílem je seznámit je s problematikou teoretických problémů stratigrafie, hlavními metodami stratigrafie a smyslem unifikované stratigrafické terminologie.
Osnova
  • Aspekty stratigrafie (logicko-metodologický, semiotický, praxeologický, historicko-teoretický)
  • Čas v geologii, principy a postuláty stratigrafie
  • Metody stratigrafie
  • Zásady stratigrafické klasifikace, kódy, jednotky, stratigrafické stupnice
  • Globální standardní stratigrafie
Literatura
  • Schoch R. M. Stratigraphy, Principles and methods. vyd. Van Nostrand Reinhold, New York 1989, 370 str.
  • Doyle P. & Bennett M. R., Unlocking the Stratigraphical Record. Vyd. Wiley, 1999 (Reprinted), 532 str.
  • Mann K. O. & Lane H. R., Graphic correlation. Vyd.SEPM Tulsa, Oklahoma, 1995, 263 str.
  • Michalík J., Reháková D., Kováč M., Soták J. & Baráth I., Geológia stratigrafických sekvencií, Vyd. VEDA Bratislava 1999, 233 str.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Ke zkoušce je nutno předložit protokoly ze cvičení a text zprávy "Historický vývoj zadaného území"
Informace učitele
Přednášky jsou doplněny grafickými přílohami, které obdrží účastníci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.