G7931k Legislativa v geologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G7931 Legislativa v geologii && ! NOW ( G7931 Legislativa v geologii )
Základní právní vědomí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na seznámení se základními skupinami legislativních dokumentů pro geologii obecně, geologické práce, problematiku nerostných surovin a ochranu životního prostředí. Kromě konkrétních dokumentů jsou dále uváděny odkazy na evropskou legislativu, pro nás závazné směrnice ap.
Výstupy z učení
Student je schopen aplikovat základní horní zákony na geologickou problematiku.
Osnova
  • 1. Geologie a hornictví 2. Životní prostředí – všeobecně 3. Vodní hospodářství 4. Odpadové hospodářství 5. Ochrana ovzduší 6. Ochrana přírody 7. Ochrana půdního fondu a lesní hospodářství 8. Územní plánování a stavební řád 9. Posuzování vlivů na životní prostředí 10. Nakládání s chemickými látkami
Literatura
    doporučená literatura
  • LUKS, Josef. Horní právo. Edited by Roman Makarius. Ostrava: Montanex, 2005. 166 s. ISBN 807225197X. info
Výukové metody
Přednáška a samostatné čtení.
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.