G8081 Sedimentologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
St 8:00–8:50 Gp,02006, Čt 8:00–9:50 G1,01004, Čt 10:00–10:50 Gp,02006
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G8081/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
G8081/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! G8080 Sedimentologie &&( PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( KOS )||(( G1021 Geologie dynamická || G1021k Geologie dynamická )&&( G3020 Magmatická petrologie || G3021k Petrologie || G3021 Petrologie )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 76 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/76, pouze zareg.: 0/76, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/76
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou sedimentárních hornin, procesů a jejich depozičních prostředí. Na konci kurzu bude zvládat terminologii a mít základní praktické dovednosti k analýza sedimentárních souborů.
Osnova
  • Sedimentární procesy Transport a depozice siliciklastických sedimentů Strukturní znaky sedimentů Texturní znaky sedimentů Složení, klasifikace siliciklastických sedimentů Karbonátové sedimentární horniny Ostaní chemické/biochemické sedimenty Diagenese Facie, faciální modely Depoziční prostředí Základy stratigrafie a pánevní analýzy
Literatura
  • Leeder M.: Sedimentology and Sedimentary basins
  • J.Hladil: Karbonátová sedimentární tělesa.- Brno 1996, Skripta PřF MU
  • BOGGS, Sam. Principles of sedimentology and stratigraphy. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 1995. xvii, 774. ISBN 0023117923. info
  • MCLANE, Michael. Sedimentology. New York: Oxford University Press, 1995. xiii, 423. ISBN 0195078683. info
  • Techniques in sedimentology. Edited by Maurice Tucker. 1st pub. Oxford: Blackwell Science, 1995. ix, 394 s. ISBN 0-632-01372-9. info
  • KUKAL, Zdeněk. Základy sedimentologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 466 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, řešení konkrétních příkladů-cvičení
Metody hodnocení
písemná zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Předpokladem přihlášky ke zkoušce je udělený zápočet. Zápočet je udělován na základě dostatečné účasti na cvičeních a úspěšného vypracování protokolu k probírané problematice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2010/2011.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019.