EN

PřF:G8421 Paleokras - Informace o předmětu

G8421 Paleokras

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Jiří Otava, CSc. (přednášející), doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (zástupce)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
RNDr. Jiří Otava, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s fenoménem paleokrasu po teoretické, terminologické stránce. Současně jsou prezentovány praktické ukázky použití studia paleokrasu při základním geologickém mapování. Na konkrétních příkladech je prezentováno použití terénních i laboratorních metod pro studium paleokrasu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu rozumět:
1. definici základních pojmů: krasová perioda, krasová fáze, krasový event;
2. základní charakteristice paleokrasových jevů, jejich využití v ložiskové geologii (bauxity, uhlovodíky aj.);
3. hlavním paleokrasovým jevům vápencových oblastí Moravy;
4. základním metodám absolutního a relativního datování paleokrasu a jeskyní;
5. metodám prokazování a definování paleokrasových jevů.
Osnova
 • Praktická část:
 • 1. Blok přednášek na téma: Devonské vápence Moravy: co vyčteme z jejich paleokrasové historie;
 • 2. Scénář paleokrasového vývoje ve středním devonu;
 • 3. Možnosti terénní geologické dokumentace krasových objektů;
 • 4. Bauxity Černé Hory – geneze ložisek, význam pro ekonomiku země;
 • 5. Projekt podzemní krasové hydroelektrárny na řece Ombla u Dubrovníku;
 • 6. Geology and deep verticals: case study from the Maganik Mts., Montenegro;
 • 7. Iron deep –1027m, Maganik, Montenegro, videa, přednáška a slide show.
 • Teoretická část:
 • 1. Obecné definice paleokrasu, terminologie;
 • 2. Přehled světových a domácích ložisek vázaných na paleokras;
 • 3. Metody a možnosti stanovení absolutního stáří fenoménů, jeskyní, a jejich výplní;
 • 4. Metody a možnosti relativního datování v krasových terénech;
 • 5. Metodika mapování speleomorfních jednotek.
Literatura
 • Osborne, R.A.L. (2005): Dating ancient caves and related palaeokarsts,– Acta Carsologica, v. 341, 51 – 72. Postojna
 • James, N.P. – Choquette eds. (1988): Paleokarst: New York, Springer- Verlag, 416 p.
 • Paleokarst : a systematic and regional review. Edited by Pavel Bosák. Vyd. 1. Prague: Academia, 1989. 725 s. ISBN 8020000321. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou jednotlivých powerpointových prezentací sestavených jednak na základě vlastních výzkumů, jednak kompilací světové literatury posledních let a desetiletí na toto téma. Část prezentací je v anglickém jazyce, výklad česky, možno prezentovat i opačně. Studenti jsou zapojování formou dotazů a závěrečného kolokvia. Veškeré prezentace budou průběžně zavěšovány na internetové stránky předmětu.
Metody hodnocení
Hodnocení je prováděno na základě kombinace docházky (vzhledem k důrazu na konkrétní prezentace by účast měla přesáhnout 75%) a výsledků písemného testu, nebo odpovědí během závěrečného kolokvia.
Informace učitele
Výuka předmětu G8421 Paleokras proběhne v následujících termínech na ČGS Brno, Leitnerova22. 21.2.2019, 16.00-18.30, Leitnerova 22 28.2.2019, 15.00-18.00, Leitnerova 22 14.3.2019, 15.00-18.00, Leitnerova 22 Pozor! Jedná se o čtvrtky! Vyučujícím Dr. Jiří Otava. Adresa Leitnerova 22, naproti areálu Nemocnice u sv. Anny, telefon 605 500 987, nebo 724 073 789, nebo pevná 543 429 234
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G8421