G8751 Průmyslová rizika a vliv na geosystémy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 13:00–15:00 G1,01004, Pá 22. 3. 10:00–16:00 G2,02003, Pá 5. 4. 9:00–10:00 G2,02003
Předpoklady
Předmět je určen studentům studijních programů Geologie, ale i dalším zájemcům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Identifikovat podstatu vlivu člověka na ekosystémy, hlavně geosystémy, je hlavním cílem kurzu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni analyzovat postupně významnější roli člověka a vyhodnotit a diskutovat možnosti, metody předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Osnova
 • 1. Úvod – globální a lokální vlivy, základní pojmy, členění (geosystémy a ekosystémy: hydrosféra, atmosféra, biosféra, litosféra, noosféra)
 • 2. Vliv sociálních systémů na biosféru, krajinu (historie interakce člověk-geo a ekosystémy = noosféra)
 • 3. Oteplování Země, zdroje a příčiny, historie, vývoj klimatu v historii Země
 • 4. Důsledky energetické politiky: termální a světelné znečištění, radioaktivní rizika
 • 5. Vliv těžby surovin a jejich zpracování, přímé a nepřímé vlivy
 • 6. Odpady a jejich rizika
 • 7. Skupiny nejnebezpečnějších látek a jejich rizika: kyanidy, PCB, ...
 • 8. Degradace půd – zemědělství, ...
 • 9. Hydrogeologická rizika – kontaminace povrchových vod a vlivy na podzemní vody
 • 10 Problémy růstu populace, brownfields a jejich revitalizace
 • 11. Hodnocení, řízení a monitoring rizik, EIA/SEA, legislativní nástroje
 • 12. Metody a možnosti dálkového průzkumu
 • 13. Perspektivy vývoje společnosti, trvale udržitelný rozvoj
Literatura
 • MONTGOMERY, Carla W. Environmental geology. Boston: McGraw Hill Higher Education, 2006. xix, 540. ISBN 0071116257. info
 • Přírodní katastrofa jménem člověk : vývoj bez pokroku. Edited by Franz M. Wuketits. Vyd. 1. Praha: Granit, 2006. 207 s. ISBN 8072960474. info
 • WESTBROEK, Peter. Život jako geologická síla. Translated by Václav Cílek - Anton Markoš. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2003. 207 s. ISBN 808656942X. info
 • BENNETT, Matthew a Peter DOYLE. Environmental geology : geology and the human environment. Chichester: John Wiley & Sons, 1997. 501 s. ISBN 0471974595. info
Výukové metody
přednáška, terénní projekt
Metody hodnocení
Krátký písemný test s minimem 50% správných odpovědí, rozprava studenta s učitelem nad projektem simulujícím proces EIA (rozsah zhruba 5 stran) zabývající se dílčím konkrétním problémem.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro předmět budou k dispozici učební texty multimediálního charakteru přístupné prostřednictvím počítačové sítě Internet v Informačním systému MU. Na výuce se budou spolupodílet další odborníci - specialisté pro konkrétní témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G8751