G8751k Průmyslová rizika a vliv na geosystémy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 13:00–15:00 G1,01004, Pá 22. 3. 10:00–16:00 G2,02003, Pá 5. 4. 9:00–10:00 G2,02003
Předpoklady
Předmět je určen studentům studijních programů Geologie, ale i dalším zájemcům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Od počátků své existence člověk ovlivňuje svoje prostředí. Člověk jako součást globálního ekosystému je s ním v neustálé historické interakci. Cílem kurzu je ozřejmit podstatu vlivu člověka, jeho postupně významnější roli a zdůraznit aspekty škodlivých dopadů jeho činnosti z hlediska obecně ekosystémových i z hlediska lidských zájmů. Součástí jsou i diskuse možností, metod předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni analyzovat postupně významnější roli člověka a vyhodnotit a diskutovat možnosti, metody předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Osnova
  • 1. Úvod – globální a lokální vlivy, základní pojmy, členění (geosystémy a ekosystémy: hydrosféra, atmosféra, biosféra, litosféra, noosféra 2. Vliv sociálních systémů na biosféru, krajinu (historie interakce člověk-geo a ekosystémy = noosféra) 3. Oteplování Země, zdroje a příčiny, historie, vývoj klimatu v historii Země 4. Důsledky energetické politiky: termální a světelné znečištění, radioaktivní rizika 5. Vliv těžby surovin a jejich zpracování, přímé a nepřímé vlivy 6. Odpady a jejich rizika 7. Skupiny nejnebezpečnějších látek a jejich rizika: kyanidy, PCB, ... 8. Degradace půd – zemědělství, ... 9. Hydrogeologická rizika – kontaminace povrchových vod a vlivy na podzemní vody 10 Problémy růstu populace, brownfields a jejich revitalizace 11. Hodnocení, řízení a monitoring rizik, EIA/SEA, legislativní nástroje 12. Metody a možnosti dálkového průzkumu 13. Perspektivy vývoje společnosti, trvale udržitelný rozvoj
Literatura
  • MONTGOMERY, Carla W. Environmental geology. Boston: McGraw Hill Higher Education, 2006. xix, 540. ISBN 0071116257. info
  • Přírodní katastrofa jménem člověk : vývoj bez pokroku. Edited by Franz M. Wuketits. Vyd. 1. Praha: Granit, 2006. 207 s. ISBN 8072960474. info
  • WESTBROEK, Peter. Život jako geologická síla. Translated by Václav Cílek - Anton Markoš. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2003. 207 s. ISBN 808656942X. info
  • BENNETT, Matthew a Peter DOYLE. Environmental geology : geology and the human environment. Chichester: John Wiley & Sons, 1997. 501 s. ISBN 0471974595. info
Výukové metody
přednáška, terénní projekt
Metody hodnocení
Předmět je ukončen standardně kolokviem - rozpravou studenta s učitelem o problematice předmětu, anebo zkouškou - rozpravou studenta s učitelem nad projektem simulujícím proces EIA (cca 5 stran) zabývající se dílčím konkrétním problémem.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro předmět budou k dispozici učební texty multimediálního charakteru přístupné prostřednictvím počítačové sítě Internet v Informačním systému MU. Na výuce se budou spolupodílet další odborníci - specialisté pro konkrétní témata.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G8751k