G8751k Průmyslová rizika a vliv na geosystémy

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 26. 2. 13:00–16:00 online, Pá 16. 4. 12:00–16:00 online
Předpoklady
Předmět je určen studentům studijních programů Geologie, ale i dalším zájemcům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Od počátků své existence člověk ovlivňuje svoje prostředí. Člověk jako součást globálního ekosystému je s ním v neustálé historické interakci. Cílem kurzu je ozřejmit podstatu vlivu člověka, jeho postupně významnější roli a zdůraznit aspekty škodlivých dopadů jeho činnosti z hlediska obecně ekosystémových i z hlediska lidských zájmů. Součástí jsou i diskuse možností, metod předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni analyzovat postupně významnější roli člověka a vyhodnotit a diskutovat možnosti, metody předpovědi a předcházení či snížení negativních dopadů.
Osnova
  • 1. Úvod – globální a lokální vlivy, základní pojmy, členění (geosystémy a ekosystémy: hydrosféra, atmosféra, biosféra, litosféra, noosféra 2. Vliv sociálních systémů na biosféru, krajinu (historie interakce člověk-geo a ekosystémy = noosféra) 3. Oteplování Země, zdroje a příčiny, historie, vývoj klimatu v historii Země 4. Důsledky energetické politiky: termální a světelné znečištění, radioaktivní rizika 5. Vliv těžby surovin a jejich zpracování, přímé a nepřímé vlivy 6. Odpady a jejich rizika 7. Skupiny nejnebezpečnějších látek a jejich rizika: kyanidy, PCB, ... 8. Degradace půd – zemědělství, ... 9. Hydrogeologická rizika – kontaminace povrchových vod a vlivy na podzemní vody 10 Problémy růstu populace, brownfields a jejich revitalizace 11. Hodnocení, řízení a monitoring rizik, EIA/SEA, legislativní nástroje 12. Metody a možnosti dálkového průzkumu 13. Perspektivy vývoje společnosti, trvale udržitelný rozvoj
Literatura
  • MONTGOMERY, Carla W. Environmental geology. Boston: McGraw Hill Higher Education, 2006. xix, 540. ISBN 0071116257. info
  • Přírodní katastrofa jménem člověk : vývoj bez pokroku. Edited by Franz M. Wuketits. Vyd. 1. Praha: Granit, 2006. 207 s. ISBN 8072960474. info
  • WESTBROEK, Peter. Život jako geologická síla. Translated by Václav Cílek - Anton Markoš. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2003. 207 s. ISBN 808656942X. info
  • BENNETT, Matthew a Peter DOYLE. Environmental geology : geology and the human environment. Chichester: John Wiley & Sons, 1997. 501 s. ISBN 0471974595. info
Výukové metody
V járním semestru 2021 proběhne výuka dálkovou kontaktní formou: Online přednášky ze záznamu, živé online konzultace. Studenti zpracují terénní projekt.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen standardně kolokviem - rozpravou studenta s učitelem o problematice předmětu, anebo zkouškou - rozpravou studenta s učitelem nad projektem simulujícím proces EIA (cca 5 stran) zabývající se dílčím konkrétním problémem.
Navazující předměty
Informace učitele
Pro předmět budou k dispozici učební texty multimediálního charakteru přístupné prostřednictvím počítačové sítě Internet v Informačním systému MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2020/2021.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/G8751k