G9351 Aplikace tenzorové algebry v geologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–14:50 Gp,02006, Út 15:00–15:50 Gp,02006
Předpoklady
Základy středoškolské matematiky, na výuku je nutný vlastní počítač (notebook) a program Excel.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy lineární algebry s geologickými aplikacemi.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu zvládají studenti samostatně numericky řešit úlohy vektorové a maticové algebry pomocí programu MS Excel.
Osnova
  • Vektory, matice, charakteristická čísla, aplikace lineární algebry v geologii.
Literatura
  • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. Praha: MATFYZPRESS, 2000. 435 s. ISBN 80-85863-61-8. info
  • SLOVÁK, Jan. Lineární algebra. Učební texty. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 138 s. elektronicky dostupné na www.math.muni.cz/~slovak. ISBN nemá. info
  • ŠMARDA, Bohumil. Lineární algebra. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 159 s. info
  • PESCHL, Ernst. Analytická geometrie a lineární algebra : Analytische Geometrie und lineare Algebra (Orig.). Translated by František Šik. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1971. 240 s., 6. info
Výukové metody
přednášky a praktické cvičení na PC
Metody hodnocení
test - samostatné numerické řešení geologického příkladu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2018/2019.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2004, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/G9351