G9871 Geochemie stabilních izotopů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Karel Malý, PhD. (přednášející), doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jakub Haifler (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G9870 Geochemie stabilních izotopů && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Předmět je určen především pro posluchače magisterského studia geologie. Je důležitý pro specializaci na geochemii, mineralogii a petrologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Geochemie stabilních izotopů lehkých prvků. Teoretické základy, měřící technika, standardy. Geochemie stabilních izotopů vodíku a kyslíku v hydrosféře a atmosféře Geochemie stabilních izotopů vodíku a kyslíku v litosféře (vyvřelé a metamorfované horniny, ložiska, nekarbonátové sedimenty) Geochemie stabilních izotopů uhlíku v biosféře (organismy, fosilní paliva) Geochemie stabilních izotopů uhlíku a kyslíku karbonátových sedimentů, vyvřelých hornin, vulkanických plynů, metamorfovaných hornin. Geochemie stabilních izotopů síry ve vyvřelých horninách a meteoritech, sedimentárních horninách, mořské vodě a atmosféře Geochemie stabilních izotopů vodíku, kyslíku, uhlíku a síry v ložiskové geologii Stabilní izotopy lehkých prvků v geochemii životního prostředí
Osnova
  • Geochemie stabilních izotopů lehkých prvků. Teoretické základy, měřící technika, standardy. Geochemie stabilních izotopů vodíku a kyslíku v hydrosféře a atmosféře Geochemie stabilních izotopů vodíku a kyslíku v litosféře (vyvřelé a metamorfované horniny, ložiska, nekarbonátové sedimenty) Geochemie stabilních izotopů uhlíku v biosféře (organismy, fosilní paliva) Geochemie stabilních izotopů uhlíku a kyslíku karbonátových sedimentů, vyvřelých hornin, vulkanických plynů, metamorfovaných hornin. Geochemie stabilních izotopů síry ve vyvřelých horninách a meteoritech, sedimentárních horninách, mořské vodě a atmosféře Geochemie stabilních izotopů vodíku, kyslíku, uhlíku a síry v ložiskové geologii Stabilní izotopy lehkých prvků v geochemii životního prostředí
Literatura
  • HOEFS, Jochen. Stable isotope geochemistry. 4th rev. ed. Berlin: Springer-Verlag, 1997. 201 s. ISBN 3540611266. info
Metody hodnocení
Přednášky, ústní zkouška z teorie.
Informace učitele
Předmět je vyučován externím učitelem Dr. Malý, některé z kapitol přednáší doc. Losos. Výuka předmětu G9871 Geochemie stabilních izotopů pro podzimní semestr 2017 proběhne blokově v následujících termínech. 10.11.    10:00-15:00   učebna G2  24.11.    9:00-15:00    učebna Gs 1.12.    9:00-15:00    učebna Gs 8.12.    9:00-15:00    učebna Gs Vyučující Dr. Karel Malý
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2017/2018.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2017/G9871