GA261 Geoarcheologie v praxi

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Katarína Adameková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 15:00–16:50 Gs,-1011, St 17:00–17:50 Gs,-1011
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět bude bude zahrnovat exkurze na archeologické lokality, případně významné odkryvy kvartérních sedimentů v Brně a okolí. Studenti na těchto exkurzích budou v terénu seznámeni s geologií lokalit a metodikou deskripce sedimentů a půd se kterými se mohou setkat v archeologické praxi. V jednom případě budou na lokalitě odebrány vzorky půdy, či sedimentu, jejichž analýze bude věnováno laboratorní praktikum.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen použít metodikou deskripce sedimentů a půd v archeologické praxi.
Osnova
  • 1.Terénní exkurze na vybranou lokalitu a úvod do metodiky
  • 2.Terénní exkurze na vybranou lokalitu a odběr vzorků
  • 3.Úvod do laboratorních metod a analýza vzorků
Literatura
    doporučená literatura
  • Lisá, L., Peška, M., Merta, D., Bajer, A., Zůbek, A. (2007): Aplikace geoarcheologie při interpretaci pleistocenních and holocenních sedimentů v prostoru Náměstí Svobody v Brně. Ve službách archeologie, ISSN 1802-5463, ISBN 80-7275-060-7, 2007, (1), p. 1
  • W. Matthews, C.A.I. French, T. Lawrence, D.F. Cutler, M.K. Jones (1997): Microstratigraphic traces of site formation processes and human activities, World Archaeology 29 (2), 281–308.
  • Eidt, R. C. (1973): A rapid chemical field test for archaeological site surveying, American Antiquity 38: 206-210.
  • Ernée, M. (2005): Využití fosfátové půdní analýzy při interpretaci kulturního souvrství a zahloubených objektů z mladší a pozdní doby bronzové v Praze 10 - Záběhlicích, Archeologické rozhledy 57/2, 303-330.
Výukové metody
Exkurze, laboratorní praktikum
Metody hodnocení
Účast na exkurzích a laboratorním cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2023.