EN

PřF:GS011 Principy geologie - Informace o předmětu

GS011 Principy geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět testuje schopnosti absolventa samostatně přemýšlet a spojovat informace z různých zkoušek dílčích předmětů. V předmětu je hodnocen všeobecně geologický přehled.
Osnova
 • 1. Planeta Země: původ chemických prvků, vznik sluneční soustavy, chondrity, vznik a stavba Země, diferenciace planetární hmoty, energetická bilance Země, impaktní struktury.

 • 2. Vnější geologické síly: zvětrávání, pedogeneze, svahové pohyby, geologická činnost (rozrušování, transport a tvorba geologických těles) větru, mrazu a ledovců, tekoucí vody, jezer a moří, krasové jevy).

 • 3. Sedimentární a reziduální horniny, jejich klasifikace, vznik, minerály a složení sedimentárních hornin, horninotvorné fosílie, sedimentární facie, principy stratigrafie, tělesa a struktury sedimentárních hornin.

 • 4. Vnitřní geologické síly (magmatismus a vulkanismus, metamorfní procesy, deformace hornin, vrásy a zlomy, jejich vznik, klasifikace, zemětřesení)

 • 5. Magmatické a pyroklastické horniny, jejich klasifikace a vznik, minerály vyvřelin, geochemické typy magmatitů, tělesa a struktury magmatických hornin

 • 6. Metamorfované horniny, jejich klasifikace a vznik, protolit metamorfitů, minerály metamorfitů, metamorfní zonace a metamorfní facie, tělesa a struktury metamorfitů.

 • 7. Princip deskové tektoniky, charakteristika jednotlivých deskových rozhraní (horniny, geofyzikální a geochemická charakteristika, morfologie), horké skvrny, geotektonické cykly, stavba a vývoj orogénů, geosynklinální teorie.

 • 8. Historický vývoj Země, charakteristika jednotlivých etap vývoje, vznik a vývoj života, velká vymírání, stratigraficky významné skupiny fosílií.

 • 9. Základní regionálně geologické členění světa, geologie oceánů, geologické jednotky kontinentů, platformy, orogenní pásma.

 • 10. Základní regionálně geologické členění České republiky, krystalinické oblasti Českého masivu, platformní jednotky Českého masivu, základní členění Západních Karpat s důrazem na jednotky zasahující na území ČR.

Metody hodnocení
Zkouška probíhá ústní formou.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/GS011