JAB01 Angličtina pro biology I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (cvičící)
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Garance
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB01/01: Po 9:00–10:50 C15/114, M. Dudová
JAB01/02: Po 11:00–12:50 C15/114, M. Dudová
JAB01/03: St 13:00–14:50 C15/227, M. Dudová
JAB01/04: St 15:00–16:50 C15/227, M. Dudová
JAB01/05: St 17:00–18:50 C15/227, M. Dudová
JAB01/06: Út 10:00–11:50 C15/227, L. Rodriguez
JAB01/07: Út 12:00–13:50 C15/227, L. Rodriguez
JAB01/08: St 13:00–14:50 J2, L. Rodriguez
JAB01/09: Čt 17:00–18:50 C15/227, L. Rodriguez
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 73 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je -seznámení se a procvičování akademické angličtiny v biologickém kontextu na úrovní B1; -příprava na jazykovou zkoušku JA001 -procvičování akademických dovedností typických pro bakalářské studium v cílovém jazyce (na příklad: použití číslic v přírodopisných textech, popis laboratorního přístroje, popis experimentu, sdílení názoru s ohledem na různé perspektivy)
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a biologických tématech
prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý biologický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • Higher education, MU
 • Numbers and Measurements
 • Designing an Experiment, Laboratory Equipment
 • Describing an Experiment
 • Classifying - Taxonomy
 • Animals
 • Plants
 • Bacteria vs Viruses
 • Cells
 • Scientific Progress
Literatura
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended learning (odpovědníky, dril), IS MU
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (60% správných odpovědí)nebo splnění jiné formy zápočtu a 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London : Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9
Další odkazy ve studijních materiálech předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/JAB01