JAB02 Angličtina pro biology II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (cvičící)
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil. (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB02/01: Po 12:00–13:50 C15/227, L. Rodriguez
JAB02/02: Út 11:00–12:50 J5, L. Rodriguez
JAB02/03: St 13:00–14:50 C15/227, L. Rodriguez
JAB02/04: Čt 12:00–13:50 J5, L. Rodriguez
JAB02/05: Čt 14:00–15:50 J5, L. Rodriguez
JAB02/06: St 9:00–10:50 C15/227, M. Dudová
JAB02/07: St 11:00–12:50 C15/227, M. Dudová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 88 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je procvičování akademické angličtiny v biologickém kontextu na úrovní B1, příprava na zkoušku z odborné angličtiny JA001, a procvičování akademických dovedností v cílovém jazyce.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
vytvořit formální dopis v akademickém kontextu
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat a formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a biologických tématech
prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý biologický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
 • Osnova kurzu: - odborná témata z biologie
 • - obecná témata (potřebná slovní zásoba) Speaking at a Scientific Conference;
 • Academic Email Writing;
 • Medical Lasers - Making Definitions;
 • Human Body - Process Description;
 • Nutrition - Cause and Effect;
 • Panel Discussion;
 • Environmental Degradation - Comparing and Contrasting;
 • Presentations;
 • Climate change - Likelihood;
 • Anthropology;
Literatura
 • The recommended literaure - see the information of the teacher
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works
 • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended learning (odpovědníky, dril), IS MU
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu - 60% správných odpovědí a 80% přítomnost ve výuce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works,
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London : Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9
Další odkazy ve studijních materiálech předmětu
Osnova předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2010/JAB02/nemcova.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/JAB02