EN

PřF:JAB04 Angličtina pro biology IV - Informace o předmětu

JAB04 Angličtina pro biology IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Anjuli Pandavar, PhD (cvičící)
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil. (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Nina Kotková (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB04/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A15/114, A. Pandavar
JAB04/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 13:00–14:50 A15/114, A. Pandavar
JAB04/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 12:00–13:50 A15/227, L. Rodriguez
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o biologických tématech
prezentovat biologická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout složitější biologický text
porovnávat
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
prezentovat (svůj) výzkum s využitím pokročilých prezentačních technik a obhátjit svůj pohled v diskusi
komunikovat na běžná i odborná témata s využitím vhodných jazykových prostředků
Osnova
 • Osnova kurzu:
 • - odborná témata z biologie
 • - obecná témata (potřebná slovní zásoba)
 • Scientific method
 • Presentations
 • Handedness
 • Genetic research
 • Human genome project
 • Stem cells
 • Genetic diseases
 • Eugenics
 • Panel discussion
Literatura
 • The recommended literaure - see the information of the teacher
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works
 • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace, domácí úkoly; blended learning - IS MU (odpovědníky, dril),
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works,
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London : Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9
Další odkazy ve studijních materiálech předmětu
Osnova předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2010/JAB04/nemcova.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/JAB04