JFP01 Francouzština pro přírodovědce 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Veškrnová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student se naučí:

porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a přírodovědných tématech
prezentovat jednoduchá přírodovědná témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý přírodovědný text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o obecných a přírodovědných tématech prezentovat jednoduchá přírodovědná témata s využitím základních prezentačních technik shrnout jednoduchý přírodovědný text klasifikovat porovnávat určit příčiny a důsledky popsat proces aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Osnova
  • Osnova kurzu: 1. odborná témata z biologie, geografie,geologie, chemie, fyziky a matematiky dle aktuální důležitosti a zájmu (potřebná slovní zásoba)
  • 2. obecná témata (potřebná slovní zásoba)
Literatura
  • materiály v IS MU
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, cvičení na použití odborné slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; domácí úkoly;
Metody hodnocení
Výuka je v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vykonání zápočtového testu a 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
Literatura:

Odborné texty: časopisy Science & Vie, La Recherche, Le Point;
Le Nouveau Mémo - Encyklopédie, Larousse;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/JFP01

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 8. 2018 17:52, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému