M1115 Lineární algebra a geometrie 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Pavel Horák (přednášející)
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Horák
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 N21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1115/01: Čt 8:00–9:50 U1, P. Horák
M1115/02: Pá 12:00–13:50 U1, P. Horák
M1115/03: Pá 10:00–11:50 UM, P. Kříž
M1115/04: Pá 12:00–13:50 UP2, P. Kříž
Předpoklady
! M1110 Lineární algebra I
Středoškolská matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Lineární algebra patří k základům matematického vzdělání. Cílem kurzu je, aby studenti jednak porozuměli základním pojmům, které se týkají vektorových prostorů a lineárních zobrazení, a byli schopni je běžně používat, jednak aby se naučili jistým početním dovednostem s maticemi a soustavami lineárních rovnic.
Osnova
  • Vektorové prostory. Operace s maticemi. Gaussova eliminace. Podprostory. Lineární nezávislost. Báze a dimenze. Souřadnice. Lineární zobrazení. Matice lineárního zobrazení. Soustavy lineárních rovnic. Determinanty. Vektorové prostory se skalárním součinem.
Literatura
  • Horák P.: Lineární algebra, skripta PřF UJEP, Brno, 1975.
  • Anton H., Rorres.C.: Elementary Linear Agebra, 8th edition, Application Version, Wiley, 2000, ISBN 0471170526.
  • Slovák, Jan. Lineární algebra. Učební texty. Brno:~Masarykova univerzita, 1998. 138. elektronicky dostupné na http://www.math.muni.cz/~slovak.
  • Šmarda B.: Lineární algebra, skripta PřF UJEP, Brno, 1982.
  • Zlatoš P.: Lineárna algebra a geometria, připravovaná skripta MFF Univerzity Komenského v Bratislavě, elektronicky dostupné na http://www.math.muni.cz/pub/math/people/Paseka/lectures/LA/
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~cadek
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.