M1130 Seminář z matematiky I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Návrat, Dr. rer. nat. (pomocník)
Mgr. Martin Panák, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M1130/01: Po 12:00–13:50 M1,01017, O. Klíma
M1130/02: Út 16:00–17:50 M1,01017, M. Čadek
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 168 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/168, pouze zareg.: 0/168, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/168
Cíle předmětu
Cílem seminaře je zopakovat učivo střední školy potřebné pro přednášky z matematické analýzy, lineární algebry a diskrétní matematiky.Po absolvování semináře *budou studenti schopni provádět jednodušší důkazy a odvození týkající se dělitelnosti, polynomů, goniometrických, logaritmických a exponenciálních funkcí.
Osnova
  • Typy důkazů, dělitelnost, polynomy, kvadratické rovnice, funkce a jejich grafy, logaritmické a exponenciální funkce. jednoduché důkazy z analýzy a lineární algebry.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 51 s. ISBN 9788021035287. info
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh I. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 278 s. ISBN 80-210-1202-1. info
  • HORÁK, Pavel. Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 221 s. ISBN 8021018534. info
Výukové metody
Semináře a domácí úlohy.
Metody hodnocení
Během semestru se budou v seminářích psát 3 písemky z probírané látky; každá písemka bude bodována. K udělení zápočtu je nutné získat alespoň polovinu z celkového počtu bodů ze všech těchto písemek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.