M1130 Seminář z matematiky I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Návrat, Dr. rer. nat. (pomocník)
Mgr. Martin Panák, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M1130/01: Po 12:00–13:50 M1,01017, O. Klíma
M1130/02: Út 16:00–17:50 M1,01017, O. Klíma
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem seminaře je zopakovat učivo střední školy potřebné pro přednášky z matematické analýzy, lineární algebry a diskrétní matematiky.Po absolvování semináře *budou studenti schopni provádět jednodušší důkazy a odvození týkající se dělitelnosti, polynomů, goniometrických, logaritmických a exponenciálních funkcí.
Osnova
  • Typy důkazů, dělitelnost, polynomy, kvadratické rovnice, funkce a jejich grafy, logaritmické a exponenciální funkce. jednoduché důkazy z analýzy a lineární algebry.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 51 s. ISBN 9788021035287. info
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh I. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 278 s. ISBN 80-210-1202-1. info
  • HORÁK, Pavel. Cvičení z algebry a teoretické aritmetiky I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 221 s. ISBN 8021018534. info
Výukové metody
Semináře a domácí úlohy.
Metody hodnocení
Během semestru se budou v seminářích psát 3 písemky z probírané látky; každá písemka bude bodována. K udělení zápočtu je nutné získat alespoň polovinu z celkového počtu bodů ze všech těchto písemek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.