M1141 Introduction to Basic Computers I

Faculty of Science
Autumn 2004
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Roman Plch, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Karel Šrot, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Departments - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Roman Plch, Ph.D.
Timetable
Tue 14:00–14:50 N21
  • Timetable of Seminar Groups:
M1141/01: Tue 15:00–16:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, R. Plch
M1141/02: Tue 17:00–18:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, Z. Říha
M1141/03: Wed 7:00–8:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, K. Šrot
M1141/04: Wed 12:00–13:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, P. Kříž
M1141/06: Thu 18:00–19:50 M3,04005 - dříve Janáčkovo nám. 2a, K. Šrot
Prerequisites
Basic knowledge of work with computers (Windows, Office).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 110 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/110, only registered: 0/110, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/110
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The students will learn how to work on computers in the computer lab at the the Department of Mathematics and the fundamentals of the operating system Linux. In the following they will learn how to use Internet services. At the end they will learn the HTML a TeX languages, with the emphasis on the typesetting of mathematics.
Syllabus
  • Internet. TCP/IP Protocol. IP adress. Unix (Linux). E-mail, Electronic Newsgroups and Listservs of interest to mathematicians. Telnet, SSH, FTP. World Wide Web (Netscape), WWW search - Google. HTML, creating web pages. TeX, mathematics in TeX.
Literature
  • BRANDEJS, Michal. UNIX-Linux : praktický průvodce (UNIX-Linux). 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 344 pp. ISBN 80-7169-170-4. info
  • WELSH, Matt and Lar KAUFMAN. Používáme Linux. 2. vyd. Brno: Computer Press, 1997. xxi, 612. ISBN 8072260014. info
  • DEMEL, Jiří. Internet pro začátečníka. 1. vyd. Praha: NEKLAN, 1995. 79 s. ISBN 80-901718-0-X. info
  • VRABEC, Vladimír and Aleš ČEPEK. Internet :-) CZ : průvodce českého uživatele. Vyd. 1. Praha: Grada, 1995. 210 s. ISBN 8071692298. info
  • SATRAPA, Pavel. World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře. 2. vyd. Praha: Neokortex, 1996. 317 s. info
  • PLCH, Roman. Internet pro učitele matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1997. 44 s. ISBN 80-7196-090-X. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:M1141!
Assessment methods (in Czech)
Přednáška 1h (s projekcí počítačového výstupu), cvičení 2h v počítačové učebně. Zápočtový test - řešení zadaných úkolů na počítači.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.math.muni.cz/~zriha/vyuka
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2004/M1141