M1510 Matematická analýza 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (přednášející)
RNDr. Martina Jarošová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Karel Šrot, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Okrajek (pomocník)
RNDr. Roman Plch, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Silvie Šabacká (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Rozvrh
Po 19. 9. až Čt 22. 12. Čt 10:00–11:50 D3, Čt 10:00–11:50 D3
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M1510/01: Čt 14:00–15:50 UM, Z. Došlá
M1510/02: Út 15:00–16:50 UM, Z. Došlá
M1510/03: Čt 13:00–14:50 U1, M. Jarošová
M1510/04: St 8:00–9:50 UP2, P. Kříž
M1510/05: Čt 16:00–17:50 UP2, K. Šrot
Předpoklady
Středoškolská matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní kurs matematické analýzy. Obsahuje základy diferenciálního počtu funkce jedné proměnné.
Osnova
  • Reálná čísla. Posloupnosti a elementární funkce. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné (limita a spojitost, derivace, průběh funkce, Taylorův rozvoj).
Literatura
  • DOŠLÁ, Zuzana a Jaromír KUBEN. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003. 215 s. skriptum. ISBN 80-210-3121-2. info
  • JARNÍK, Vojtěch. Diferenciální počet (I). 6. vyd. Praha: Academia, 1974. 391 s. info
  • NOVÁK, Vítězslav. Diferenciální počet v R. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 250 s. ISBN 80-210-1561-6. info
Metody hodnocení
Přednáška a cvičení. Zkouška obsahuje písemnou a ústní část.
Navazující předměty
Informace učitele
Zkouška obsahuje ústní a písemnou část.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.