M2510 Matematická analýza 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (přednášející)
RNDr. Martina Jarošová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
RNDr. Karel Šrot, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 N21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M2510/01: Čt 15:00–16:50 N41, Z. Došlá
M2510/02: Čt 10:00–11:50 UM, M. Jarošová
M2510/03: Čt 18:00–19:50 UM, K. Šrot
M2510/04: Čt 10:00–11:50 UP2, P. Kříž
Předpoklady
Znalost diferenciálního počtu funkce jedné proměnné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy integrálního počtu funkce jedné proměnné.
Osnova
  • Primitivní funkce, základní integrační metody. Integrace racionálních lomenných a trigonometrických funkcí. Riemannův určitý integrál a jeho geometrické aplikace. Nevlastní integrály.
Literatura
  • JARNÍK, Vojtěch. Integrální počet (I). 5. vyd. Praha: Academia, 1974. 243 s. info
  • NOVÁK, Vítězslav. Integrální počet v R. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 148 s. ISBN 8021009918. info
  • DULA, Jiří a Jiří HÁJEK. Cvičení z matematické analýzy. Reimannův integrál. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 84 s. info
Metody hodnocení
Přednáška a cvičení.
Navazující předměty
Informace učitele
Zkouška se skládá z ústní a písemné části.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.