M3710p Zobrazovací metody 3 - přednáška

Přírodovědecká fakulta
podzim 1999
Rozsah
3/0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • Kosoúhlé promítání; body,přímky a roviny; polohové a metrické úlohy; tělesa a řezy těles rovinami. Volné rovnoběžné promítání; stereometrie. Středové promítání; polohové a metrické úlohy; tělesa a řezy těles rovinami. Věta Queteletova a Dandelinova; rovinné řezy válcové a kuželové plochy; středový průmět kružnice a koule.
Literatura
  • KadeřávekF.,Klíma J.,Kounovský J.,Deskriptivní geometrie I.(3.vydání), ČSAV Praha 1946
  • Urban A., Deskriptivní geometrie I (2.vydání), SNTL Praha 1977
  • MACHALA, František. Středové promítání a lineární perspektiva. Vyd. 2. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1992. 132 s. ISBN 8070671653. info
  • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. I [Piska, 1972]. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972. 429 s. info
  • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. II [Piska, 1966]. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966. 313 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim1999/M3710p