M6510 Seminář ze školské matematiky III

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M6510/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Herman
M6510/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Krupka
M6510/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kučera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kombinatorická geometrie: kombinatorika objektů v rovině i prostoru. Kombinatorická aritmetika: kombinatorické úlohy o posloupnostech, tabulkách.
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Metody řešení matematických úloh. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 354 s. ISBN 8021016302. info
Informace učitele
Před absolvováním tohoto předmětu je nutné absolvovat předmět M5501 Diskrétní matematika I.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.