M6VM06 Deterministické modely

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokládá se, že studenti znají základy matematické analýzy, lineární algebry a práce s výpočetní technikou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout základy deterministického modelování (spojité i diskrétní), seznámit studenty se základními postupy a demonstrovat užití matematických modelů na co nejširším spektru oblastí vědy (biologie, biochemie, fyzika, ekologie, ekonomie, medicína, genetika, epidemiologie atd.).
Výstupy z učení
Student bude znát základní metody používané v deterministickém modelování a také typické modely standardně používané v různých vědeckých oborech.
Osnova
  • Základní pojmy: objekt, systém, model, vazby; stavové proměnné, statický a dynamický model. Softwareové prostředky: Maple, MATLAB, XppAut, tabulkové procesory. Obsah: statické modely, komparativní statika, statické modely interakcí a teorie her, dynamické modely, základní spojité a diskrétní modely růstu, strukturované spojité a diskrétní modely (Leslieho-Lefkovitchovy populační modely, epidemiologické modely), modely interakcí - modely predátor-kořist, Samuelsonův model ekonomických cyklů, dynamický Cournotův model duopolu, Goodwinův makroekonomický model, evoluční hry - modely konfliktů, teorie her a dynamika, model difúze a šíření - chemické, biologické (šíření genu v populaci, Fisherova rovnice) a ekonomické aplikace (Bassův model inovačního procesu), Turingův mechanismus, vznik vzorů.
Literatura
    povinná literatura
  • https://is.muni.cz/elportal/?id=1315620
    neurčeno
  • KULENOVIĆ, Mustafa R. S. a Orlando MERINO. Discrete dynamical systems and difference equations with Mathematica. Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC, 2002. xv, 344 s. ISBN 1-58488-287-5. info
  • LYNCH, Stephen. Dynamical systems with applications using MAPLE. Boston: Birkhäuser, 2000. xiii, 398. ISBN 0-8176-4150-5. info
Výukové metody
Dvouhodinová teoretická přednáška a hodinové počítačové cvičení jednou týdně. Ve cvičení se předpokládá aktivní účast studentů a práce s počítačem.
Metody hodnocení
Podmínky mohou být upřesněny podle vývoje epidemiologické situace a platných omezení, předpokládá se, že zkouška bude mít část s použitím počítače a ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.