M7190 Teorie her

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Libor Polák, CSc. (přednášející)
Mgr. David Kruml, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Libor Polák, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 15:00–16:50 N41
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M7190/01: Po 17:00–17:50 N41, L. Polák
M7190/02: Po 17:00–17:50 N21, D. Kruml
Předpoklady
( M1100 Matematická analýza I || ( FI:MB000 Matematická analýza I )) && ( M1110 Lineární algebra a geom. I || ( FI:MB003 Lineární algebra )) && ( M2100 Matematická analýza II || ( FI:MB001 Matematická analýza II ))
Základy lineární algebry a diferenciálního počtu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní kurs teorie her zaměřený spíše na ekonomické aplikace. Věnujeme se obvyklým třem matematickým modelům (normální tvar, charakteristická funkce, poziční hry). Diskutují se různé koncepty rovnováhy. Řeší se řada praktických úloh.
Osnova
  • Hry n hračů v normální formě (koncepty rovnováhy, jejich existence). Hry 2 hračů v normální formě (antagonistické hry, optimalní stratégie, řešení maticových her, hry na čtverci, víceetapovéhry). Neantagonistické hry 2 hráčů (bimaticové hry, teorie užitečnosti, úlohy o dohodě, vyhrožování). Hry n hračů ve tvaru charakteristické funkce (jádro, jeho existence, von Neumann-Morgensternovo řešení, Shapleyho hodnota, aplikace v ekonomii). Poziční hry.
Literatura
  • G. Owen, Game Theory, Sounders Company 1983
  • Handbook of game theory with economic applications. Edited by Robert J. Aumann - Sergiu Hart. Amsterdam: North Holland, 1999. xxvi, 733. ISBN 0444880984. info
  • Handbook of game theory with economic applications. Edited by Robert J. Aumann - Sergiu Hart. Amsterdam: North-Holland, 1994. 1520 s. ISBN 0444894276. info
Metody hodnocení
standardní přednáška se cvičením, písemná zkouška
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~polak
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.